Tove Porsholdt Andersen (formand)

Matrosvænget 24
Tlf. 30 26 32 26

Lisbeth Philipsen (næstformand)

Jægervænget 27
tlf. 30 32 92 15

Erik Thorsager (kirkeværge, kasserer)

Gl. Guldagervej 86b
Tlf. 24 62 54 97

Steen Bank Kodal (kontaktperson)

Drosselvænget 24
Tlf. 91 52 50 56

Palle Fur Andersen (Bygningskyndig)

Lodsvænget 66
Tlf. 75 11 77 88

Margrethe Bjørnshave-Hansen (RAMS)

Idræts Alle 13
Tlf.75 46 18 00

Annemarie Lund Ovesen

Sjelborgdalen 18
Tlf. 22 15 58 52

Steffen Strøbæk

Sanatorievej 53
Tlf. 40 62 83 03

Susan Engberg

Drosselvænget 4
Tlf. 21 68 73 88

Karin Merete Tofte

Matrosvænget 146
Tlf. 26 81 00 28

Kurt Henriksen

Ahornvænget 18
72 56 98 99

Grete Ørnemose Jensen

Kirketjener, personalerepræsentant

Tommy Knudsen

Kordegn, Menighedsrådets sekretær

Kræn Christensen

Provst

Arne Mårup

Præst

Georg Græsholt

Præst