Menighedsrådets udvalg

Under menighedsrådet er der nedsat følgende udvalg med nævnte medlemmer, førstnævnte er formand.

Kirkeudvalg: Kræn Christensen, Arne Mårup, Palle Fur Andersen, Kurt Henriksen, Steen Bank Kodal.

Kirkegårdsudvalg: Kræn Christensen, Arne Mårup, Margrethe Bjørnshave-Hansen, Karin Merete Tofte, Annemarie Lund Ovesen.

Aktivitetsudvalg: Lisbeth Philipsen, Annemarie Lund Ovesen, Susan Engberg, Kræn Christensen, Arne Mårup, Henrik Krüger.

PR-udvalg: Karin Merete Tofte, Kurt Henriksen, Steffen Strøbæk, Arne Mårup.

Præstegårdsudvalg: Susan Engberg, Tove Porsholdt Andersen, Palle Fur Andersen.

Budgetudvalg: Tove Porsholdt Andersen. Karin Merete Tofte, Erik Thorsager.

RAMS-repræsentant: Margrethe Bjørnshave-Hansen.

Valgudvalg: Tove Porsholdt Andersen, Steen Bank Kodal, Margrethe Bjørnshave-Hansen.