Menighedsrådet

Hjerting Menighedsråd består af 11 valgte medlemmer - valgt på opstillingsmødet den 13. september 2016:

Tove Porsholdt Andersen (formand)
Matrosvænget 24
Tlf. 30 26 32 26

Lisbeth Philipsen (næstformand)
Jægervænget 27
Tlf. 30 32 92 15

Erik Thorsager (Kirkeværge, kasserer)
Gl. Guldagervej 86 B
Tlf. 24 62 54 97

Steen Bank Kodal (Kontaktperson)
Drosselvænget 24
91 52 50 56

Palle Fur Andersen (Bygningskyndig)
Lodsvænget 66
75 11 77 88

Margrethe Bjørnshave-Hansen (RAMS)
Idræts Allé 13
Tlf. 75 46 18 00

Annemarie Lund Ovesen
Sjelborgdalen 18
22 15 58 52

Susan Engberg
Drosselvænget 4
21 68 73 88

Karin Merete Tofte
Matrosvænget 146
26 81 00 28

Kurt Henriksen
Ahornvænget 18
72 56 98 99

Steffen Strøbæk
Sanatorievej 53
40 62 83 03

Grete Ørnemose Jensen
Kirketjener, personalerepræsentant

Tommy Knudsen
Kordegn, menighedsrådets sekretær

Arne Mårup
Præst

Kræn Christensen
Præst

Georg Græsholt
Præst

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøderne er offentlige. Dagsordenen kan ses på kirkekontoret 8 dage før mødet eller her på hjemmesiden under "dagsorden og referater". Hvis ikke andet er anført, begynder møderne klokken 19 og afholdes i konfirmand- og samlingsbygningerne ved Hjerting kirke.

Kommende menighedsrådsmøder:

Onsdag 21. november 2018
17:00 - 19:00Menighedsrådsmøde