Kirkens ansatte

Provst

Kræn Christensen
Skolestien 7
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 76 02
E-mail: pkch@km.dk

Træffes bedst mandag-torsdag kl. 12-13 Fredag fridag

Sognepræst

Georg Græsholt
Vesterled 45
6851 Janderup
Tlf. 75 25 82 07
Tlf. 29 47 40 32
E-mail: georg.g@os.dk

Mandag fridag

Sognepræst

Arne Mårup
Skippervænget 25
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 56 72 / 27 28 96 70
E-mail: amaa@km.dk
Mandag fridag

Graver

Mette Pedersen

Træffes ved kirken i dagtimerne.
Graverens kontor har telefonnummer 76 10 69 24 / 24 42 08 87

Privat:
Bellisvænget 4
6710 Esbjerg V
Tlf. 22 24 40 22
E-mail: graver@hjertingkirke.dk

Kirketjener

Anja Dakin Ottosen
Frøkærvej 2, Guldager
Telefon i arbejdstid: 23 66 11 03
Træffetid: tirsdag
Mail: kirketjener@hjertingkirke.dk

Gravermedhjælp

Anette Vogt
Træffes ved kirken i dagtimerne.
Graverens kontor har telefonnummer 76 10 69 24 / 24 42 08 87

Privat:
Kokspangvej 66
66710 Esbjerg V
Tlf. 22 62 30 55
E-mail: vogt@bbsyd.dk

Kordegn

Tommy Knudsen
Kirkekontoret - tlf. 75 11 51 44 -
er åbent tirsdag - fredag kl. 9 - 13
torsdag tillige 16 - 18

Mail: tok@km.dk

Privat:
Styrmandsvænget 50 
6710 Esbjerg V
Mobil: 24 26 74 48
Tlf. 75 11 74 51

Organist

Henrik Krüger
Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 10-11 på tlf. 76 10 69 23 

Privat:
Matrosvænget 87
6710 Esbjerg V
Tlf. 21 67 47 94
E-mail: organist@hjertingkirke.dk

Fastansat organistvikar

Cecilie Steffensen

Privat:
Kildevej 28
6710 Esbjerg V
Tlf. 24 94 68 67
E-mail: cecilielunds@gmail.com

Kirketjener

Grete Ørnemose Jensen
Træffes ved kirken i arbejdstiden, tlf. 23 66 11 03 

Privat: 22 37 42 78
Briggen 104
6710 Esbjerg V
Mail: kirketjener@hjertingkirke.dk