Du er her: 

Historie

Hjerting kirke blev indviet september 1992. Den fornemme kirkebygning afløste en såkaldt vandrekirke, en træbygning, der lå dér, hvor cykelstien nu passerer kirkegårdens østre ende. Vandrekirken havde forøvrigt tidligere været midlertidig kirke i Gjesing og er i dag i brug som spejderhytte på Assenbækmølle spejdercenter! Den bygning, der i dag er det gule posthus (Gl. Guldagervej), var i mange år hvidt og blev brugt som kirkesal fra 1933 af såvel den lokale metodistmenighed som folkekirken. Et bemærkelsesværdigt samarbejde, man faktisk skal langt op i Nordsverige for at finde magen til!

Hjerting var en del af Guldager sogn indtil 1983. Hjerting omtales første gang i historien i 1291. Hjerting har været fiskerleje, men har også haft betydning som ladeplads for trafikken sydfra i Vadehavet til købstaden Varde. En tid var Hjerting eneste frihavn udenfor København. Det er også fra Hjerting, man omkring 1847-60 sejler på England med dampskibe. Dette forsøg lykkedes dog ikke, og i stedet blev det 'opkomlingen' Esbjerg, der blev base for Englandstrafikken!

Selv om Hjerting har haft en ganske spændende historie, forblev den dog en lille by indtil 1960'erne, hvor den nuværende vækst og omdannelse til forstad til Esbjerg begyndte at tage fart. 

 

'Præstetavle':

Dorrit Bille:                 1987 - 1991

Svend Erik Sørensen:  1987 - 1999

Arne Mårup:                1991-

Kræn Christensen:       2000 -

Georg Græsholt:         2007 -