Du er her: 

Arkitekten

Kirkens arkitekt, Alan Havsteen-Mikkelsen (1938-2002), havde ønsket at bygge kirker lige fra han var barn.

Alan Havsteen-Mikkelsen var hjemmevant i den kirkelige tradition. Faderen, den kendte maler Sven Havsteen-Mikkelsen, har således malet flere danske altertavler.

Tillige var Alan Havsteen-Mikkelsen nordisk orienteret. Han sagde selv, at meget af hans inspiration kom fra de små, nøjsomme færøske trækirker, som han kendte så godt, og fra de ligeledes nøjsomme og enkle vestjyske middelalderkirker.

Arkitektens tanke var, at Hjerting kirke skulle være præget af den samme enkelhed i form og materialevalg. 'Hjerting kirke er bygget af de samme materialer, som man byggede kirke af i middelalderen', sagde han. Selv om det er en tilsnigelse - jeg tænker her på den udstrakte brug af beton - så er det sandt, at Hjerting kirke er et meget enkelt, klassisk byggeri uden overflødige krummelyrer. Til gengæld mærker man, at der er lagt megen kærlighed i håndværksmæssige detaljer som f.eks. murværkets udformning.

Lyset og Lyden indgik også i arkitektens overvejelser om rummets sammenhæng. 
Han kunne tale længe om, hvordan Lyset skaber rum og også danner en vej fra Himmelen og til Jorden og tilbage igen. 
Og om hvordan Lyden binder os i menigheden sammen, når vi bliver forenet i sangen ved gudstjenesten.

Ud fra de tanker blev Hjerting kirke et hus, der løfter og bærer, når vi samles om det væsentligste.

Alan Havsteen-Mikkelsen deltog som arkitekt i en del restaureringer af danske kirker, men Hjerting kirke og Husum kirke i Sydslesvig blev de eneste to, der helt var hans egne. Husum kirke ligner Hjerting kirke noget bl.a. derved, at den også har den ottekantede form. Husum kirke er dog noget mindre; den blev projekteret senere, men færdiggjort tidligere end Hjerting kirke.

                                                                                                                    Arne Mårup