Du er her: 

Rundt på kirkegården

Den grønne have

At besøge kirkegården i Hjerting, er som at besøge en smuk have.

Efter at have passeret det grønne dige, som omkranser kirkegården, befinder man sig på det sted, hvor der før kirkegården blev anlagt befandt sig en gammel landbohave. I kirkegårdens sydlige del, kan man stadig se havens gamle frugttræer, som er bevaret. De vil med tiden blive udskiftet, således kirkegården bevarer sin karakter af have. Med til at understrege kirkegården som en stor have er også løvtræerne. Man følger årstidernes skiften, når de sætter knopper, springer ud og siden visner, for næste forår at vågne til liv igen. Hjerting kirkegård og de enkelte gravsteder afspejler vores liv, ligesom vores haver gør det. Med personlige sten og blomster bliver kirkegården de levendes have - et sted hvor man kan går hen og være sammen og mindes. Herinde mødes med andre ord fortid og nutid. Man møder en del af sin egen historie.

Kirken ligger midt mellem gravene som det sted, hvor tilgivelsens og opstandelsens ord lyder.

Man skal som ved middelalderkirkerne gå hen over kirkegården for at komme til kirken. Oppe fra kirken løber den røde sti ud på kirkegården - ud mellem gravstederne. Stien symboliserer den røde tråd: evangeliet, som binder levende og døde sammen. Således understreges det at kirken og kirkegården hænger sammen.

Kirkegården er tegnet af landskabsarkitekt Hans Kirchner i samarbejde med kirkens arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen og indviet samtidig med kirken den 20. september 1992.

Hjerting Kirkegård.

Takster for Hjerting Kirkegård 2019
Erhvervelse af gravsteder PRIS PR ÅR Uden moms
Erhvervelse af 1 kisteplads 518,39
Tilskud til for folkekirkemedlemmer -461,37
Erhvervelse af urnegravsted 175,12
Tilskud til for folkekirkemedlemmer -154,11
Fornyelse af gravsteder PRIS PR ÅR Uden moms
Fornyelse af 1 kisteplads 518,39
Tilskud til forlekirkemedlemmer -461,37
Fornyelse af urnegravsted 175,12
Tilskud til forlekirkemedlemmer -154,11
Særlige ydelser Med. moms
Timeløn 448,91
Obl. pleje og vedligehold. for hele fredn. Med. moms
Fælles obl. anlæg 1 kisteplads 917,61
Fælles obl. anlæg 2 kistepladser 1277,46
Fælles obl. anlæg ekstra plads 359,85
Komb. plæne og anlæg 1 urneplads L+I+J 611,74
Plænesten Med. moms
Plænesten 1 kisteplads 454,33
Plænesten 2 kistepladser 649,05
Plænesten urnegravsted 324,52
Grandækning Med. moms
Grandækning type 1 480,73
Grandækning type 2 640,97
Grandækning type 3 801,21
Forårs- og sommerblomster Med. moms
Forårsblomster 1 kisteplads 176,98
Forårsblomster 2 kisteplads 243,34
Sommerblomster 1 kisteplads 177,89
Sommerblomster 2 kistepladser 244,59
Gravkastning, tilkastning og planering Med. moms
Gravkastning 5623,82
Tilskud til for folkekirkemedlemmer -2305,8
Urnenedsættelse 538,69
Tilskud til for folkekirkemedlemmer -166,99