Du er her: 

Rundt på kirkegården

Den grønne have

At besøge kirkegården i Hjerting, er som at besøge en smuk have.

Efter at have passeret det grønne dige, som omkranser kirkegården, befinder man sig på det sted, hvor der før kirkegården blev anlagt befandt sig en gammel landbohave. I kirkegårdens sydlige del, kan man stadig se havens gamle frugttræer, som er bevaret. De vil med tiden blive udskiftet, således kirkegården bevarer sin karakter af have. Med til at understrege kirkegården som en stor have er også løvtræerne. Man følger årstidernes skiften, når de sætter knopper, springer ud og siden visner, for næste forår at vågne til liv igen. Hjerting kirkegård og de enkelte gravsteder afspejler vores liv, ligesom vores haver gør det. Med personlige sten og blomster bliver kirkegården de levendes have - et sted hvor man kan går hen og være sammen og mindes. Herinde mødes med andre ord fortid og nutid. Man møder en del af sin egen historie.

Kirken ligger midt mellem gravene som det sted, hvor tilgivelsens og opstandelsens ord lyder.

Man skal som ved middelalderkirkerne gå hen over kirkegården for at komme til kirken. Oppe fra kirken løber den røde sti ud på kirkegården - ud mellem gravstederne. Stien symboliserer den røde tråd: evangeliet, som binder levende og døde sammen. Således understreges det at kirken og kirkegården hænger sammen.

Kirkegården er tegnet af landskabsarkitekt Hans Kirchner i samarbejde med kirkens arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen og indviet samtidig med kirken den 20. september 1992.

Hjerting Kirkegård. Priser 2018.

Priserne er pr år og med moms

Servitut - obligatoriske ydelser

Fællesplæne 1 urneplads                                                           242,48

Fællesplæne 1 kistepladsplads                                                   404,12

Kombination plæne og anlæg 1 urneplads                                  612,59

Fælles obl. anlæg 1 kisteplads                                                   829,34

Fælles obl. anlæg 2 kistepladser                                             1.105,78

Fælles obl. anlæg ekstra kisteplads                                            276,46

Park og naturgravsted 1 kisteplads.                                           492,85

Park og naturgravsted 2 kistepladser.                                        614,58

Park og naturgravsted ekstra kisteplads.                                    444,63

Grandækning

Grandækning 1 kisteplads                                                         454,50

Grandækning 2 kistepladser                                                      651,14

Grandækning ekstra kisteplads                                                  207,51

Kranse og blomster

Forårsblomster 1 kisteplads                                                      145,26

Forårsblomster 2 kistepladser                                                   207,51

Forårsblomster ekstra kisteplads                                                 62,24

Sommerblomster 1 kisteplads                                                   145,26

Sommerblomster 2 kistepladser                                                207,51

Særlige ydelser

Timeløn                                                                                   421,21

Priserne er inklusiv moms og er et engangsbeløb. 

Erhvervelse af gravsted 

Erhvervelse af 1 kisteplads                                                  544,14

Tilskud til medlem af folkekirken 1 kisteplads                     486,19

Erhvervelse af 1 urnegravsted                                              238,33

Tilskud til medlem af folkekirken 1 urnegravsted                208,82

Begravelsesudgifter

Gravkastning                                                                              4.940,33       

Gravkastning, tilskud medlem af folkekirken                      2.047,28

Urnenedsættelse                                                                     790,45

Urnenedsættelse, tilskud medlem af folkekirken                   248,74

Benyttelse af kirke, kapel, kølerum

Benyttelse af kapel                                                                 364,96

Benyttelse af kapel, tilskud medlem af folkekirken               364,96

Benyttelse af kølerum                                                            666,08

Benyttelse af kølerum, tilskud medlem af folkekirken           666,08