Navneændring

Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan du ændre dit navn. Både fornavn, mellemnavn og efternavn kan ændres efter navneloven.

Ansøgning om navneændring sker med NemID på www.borger.dk.

Såfremt man ikke har mulighed for det, kan der rettes henvendelse til kirkekontoret.

Det er personregisterføreren i bopælssognet, der behandler ansøgningen. Visse navneændringer kan dog ikke gennemføres af personregisterføreren, men skal gennemføres af statsforvaltningen. Personregisterføreren vil i disse tilfælde videresende ansøgningen om navneændring til statsforvaltningen.

Man kan finde lister over godkendte pige- og drengenavne samt en liste med frie efternavne på Familiestyrelsens hjemmeside om navne.

Du kan læse mere om navneændring på www.borger.dk eller på Ankestyrelsens hjemmeside.

Man er altid velkommen til at henvende sig til kirkekontoret og høre nærmere om navneregler osv.

Gebyr

Gebyr for navneændring 510 kr. (2015) skal være betalt, inden navnesagen bliver behandlet. Beløbet betales via ansøgning på www.borger.dk.

Bemærk, at navneændring på bryllupsdagen er gratis.