Konfirmation

Hvor mange gæster må vi tage med i kirken?

Der er ingen begrænsning. Tværtimod synes vi det er glædeligt, at så mange som muligt bakker op omkring handlingen i kirken.

Må man fotografere i kirken?

I Hjerting kirke er man velkommen til at fotografere – bare ikke, når der er en gudstjeneste eller en kirkelig handling i gang.

Dvs. man må gerne fotografere før konfirmationsgudstjenesten og når konfirmanderne går ind i kirken og når de går ud af kirken.

Men så snart kordegnen siger: ”Lad os alle bede”, lader vi kameraerne hvile. Dette gælder også videokameraer. Når udgangsbønnen er til ende, kan man frit fotografere eller filme igen.

Iøvrigt er det god skik at slukke for sin mobiltelefon, før man går ind i kirkerummet.

Sådan foregår konfirmationen

Konfirmationsdatoer

Efter sammenlægning af Hjerting Skole og Nordvangsskolen og dermed sammenlægning af klasserne på tværs af skolerne er nedennævnte konfirmationsdatoer gældende.

Navnene på, hvilke præster, der kommer til at undervise hvilke klasser, bliver først fastlagt lige før sommerferien i det år, hvor undervisningens begynder. Datoerne derimod ligger fast.

År 2019
(Nuværende 7. klasser)

Fredag d. 17.maj (Bededag):
Kl. 10: Hjerting 7. A

Lørdag d. 18. maj:
Kl. 9: Hjerting 7. B
Kl. 11.: Hjerting 7. C

Søndag d. 19. maj:
Kl. 10: Hjerting 7. D

År 2020
(Nuværende 6. klasser)

Fredag d. 8. maj (Bededag)
kl. 10: Hjerting 7. A

Lørdag d. 9. maj:
Kl. 9: Hjerting 7 .B
Kl. 11: Hjerting 7. C

Søndag d. 10. maj:
kl. 10: Hjerting 7. D

 År 2021
(Nuværende 5. klasser)

Fredag d. 30. april (Bededag)
kl. 10: Hjerting 7. A

Lørdag d. 1. maj:
Kl. 10: Hjerting 7 .B

Søndag d. 2. maj:
kl. 10: Hjerting 7. C

År 2022
(Nuværende 4. klasser)

Fredag d. 13. maj (Bededag)
kl. 10: Hjerting 7. A

Lørdag d. 14. maj:
Kl. 9: Hjerting 7 .B
Kl. 11: Hjerting 7. C

Søndag d. 15. maj:
kl. 10: Hjerting 7. D

Kræn Christensen, Georg Græsholt og Arne Mårup