Ind- og udmeldelse

For at være medlem af Den danske Folkekirke skal man være døbt med den kristne dåb. Er man ikke medlem, men ønsker medlemsskab, skal man tage kontakt til en af sognets præster.

Ønsker man at melde sig ud af folkekirken, skal man henvende sig på kirkekontoret og medbringe sin dåbsattest. Ved skriftlig henvendelse skal man benytte nedenstående sikrede forbindelse, fordi ens CPR-nummer vil fremgå:

https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form/setup

Ved udmeldelse fraskrives retten til at få foretaget kirkelige handlinger.