Nørkleklubben

Nørkleklubben mødes i Sognehuset følgende datoer i 2019:

torsdag den 12. september kl. 13:30 

torsdag den 26. september kl. 13:30

torsdag den 10. oktober kl. 13:30

torsdag den 24. oktober kl. 13:30

torsdag den 14. november kl. 13:30

torsdag den 28. november kl. 13:30