Højskoledag

Højskoledagen arrangeres i et samarbejde mellem Hjerting menighedsråd og Hjerting Højskoleforening.

Hjerting Højskoleforening og Hjerting Kirkes Kulturudvalg arrangerer Højskoledag.

2017 prædikede Henrik Wiig-Poulsen. Efter gudstjenesten holdte Henrik Wiig-Poulsen foredrag i menighedslokalerne over emnet: "Folkekirken netop nu. Set fra min stol".

2016 prædikede biskop emeritus Keld Holm. Derefter talte sognepræst Katrine Lilleør om "Cordelia og den lille Havfrue".

2015 prædikede lektor og præst Kirsten Andersen. Derefter tale i menighedslokalerne ved Kirsten Andedrsen, kunstneren Rasmus Danø og lektor Michael Bøss.

2014 prædikede biskop Elof Westergaard, Ribe Stift, og holdt siden foredrag i lokalerne om "Levende gudsbilleder i kunst og digtning". 

Der var kunstnerisk indslag ved Ole Videbæk og Lis Andersen, Ribe, og højskolelærer Jakob Tybjerg afsluttede dagen med en sangtime.

2013 prædikede domprovst Niels Christian Kobbelgaard, Ålborg, og holdt siden foredrag i lokalerne om "De tre største udfordringer til folkekirken i dag". Der var kunstnerisk indslag ved Christina Malbek, Esbjerg, og journalist og forfatter Lars Olsen afsluttede dagen med foredraget
”Eliternes Triumf – da de uddannede klasser tog magten”. 

2012 prædikede biskop Steen Skovsgaard, Lolland-Falsters Stift, og holdt siden foredrag i lokalerne om "Islams udfordring til folkekirken".
Der var kunstnerisk indslag ved Eva Merz Kjærgaard, Esbjerg, og foredrag og musikalsk indslag ved sognepræst Morten Skovsted og Iben Krogsdal, forsker i religionsvidenskab.

2011 prædikede biskop Peter Skov-Jakobsen, Københavns Stift, og holdt siden foredrag i lokalerne om "Det hus vi bygger sammen". 
Der var kunstnerisk indslag ved Bjarke Regn Svendsen, Tistrup, og musikalske indslag ved Hans Thimes og sognepræst Egil Hvid-Olsen fra Lyne. Forstander for Askov Højskole, Ole Kobbelgaard afsluttede dagen med foredraget "Fuld frihed eller pengene tilbage".                       

2010 prædikede biskop Kresten Drejergaard, Fyns Stift, og holdt siden foredrag i lokalerne om "Gudstjenestens befriende foreløbighed". Kerry Harm Nielsen fra Galleri kant fortale om kunstneren Trine Søndergaard og hendes værker. Journalist og debattør Georg Metz sluttede dagen af med foredrag og musikalsk indslag om "Det danske væsen, vor identitet og historie i tekst og melodi". 

2009 prædikede biskop emeritus Erik Norman Svendsen, København, og talte siden i lokalerne om salmesang under titlen: "Sig det med salmebogen". DR-jounalisten Anders Agger holdt foredrag med emnet "Den etiske linedans". Billedhuggeren Niels Peter Bruun stod for årets billedkunstneriske indslag. Afsluttende var der Benny Andersen-sangtime ved Arne Mårup med sønnerne Anders og Niels på henholdsvis klaver og saxofon.

2008 prædikede biskop Karsten Nissen fra Viborg og holdt siden foredrag ud fra sin 
debatbog "En gammel Folkekirke i en ny Tid". Grafikeren Marie-Louise Exner, Sønderho,
fortalte om sin kunst. Højskolelærer Jacob Vestager Tybjerg ledte en sangtime.
Forfatter Birgitte Stoklund Larsen holdt foredrag med emnet "Kristendommen er en ubekvem Religion"

 I 2007 prædikede biskop Kjeld Holm og holdt siden foredrag ud fra sin bog om teologen Johannes Sløk. Ralf Pittelkow talte (på afbud af sin kone, Karen Jespersen, der lige var blevet udnævnt som minister). Sognepræst Georg Græsholt ledte en sangtime med fællessang fra Højskolesangbogen.

2006 var biskoppen fra Aalborg, Søren Lodberg Hvas på besøg og prædikede og talte over emnet "Folkekirken i tiden". Provst Henning Toft Bro fra Mors, sanger, fortæller og tekstforfatter (kendt fra bl.a. gruppen "Tørfisk"), causerede og ledte den traditionelle sangtime sammen med sin søn. Tillige blev der præsenteret en udstilling med kunstmaleren René Holm, Esbjerg. 

2005  prædikede biskop Niels Henrik Arendt, Haderslev og talte bagefter under titlen: "En sang fra de varme lande". Jesper Kallesøe, Nørre Nissum stod for årets sangtime, mens tidligere højskoleforstander og medie-mand Niels Højlund holdt det afsluttende foredrag: "Kristendommen - det danske og det folkelige". Den hjertingfødte kunstner Lise Blomberg Andersen udstillede værker denne dag.

2004 prædikede Ribe Stifts nye biskop, Elisabeth Dons Christensen, og talte siden om ”Litteratur og menneskeliv”. Efter frokost var der sangtime ved Bjarne Haahr, Nim, Horsens og kunstmaleren Leif Præstiin fortalte om sine malerier. Journalist Jeppe Søe rundede dagen af med et igangsættende foredrag om  ”Højskolen i en medieskabt tid”, om mediernes indflydelse og manipulation med os.

- I 2003 var biskop Herluf Eriksen prædikant og om eftermiddagen causerede han i kirkens lokaler. Birgitte Arendt fortalte fængslende om ”Fortællinger om Tro, Håb og Kærlighed”. Igen var det Jens Rosendahl fra Ballum, der stod for sangtimen. Til lejligheden var ophængt en mindre udstilling med værker af Michael Kvium.

Ved den første Højskoledag i 2002 prædikede Johannes Møllehave og holdt siden foredrag om ”Hamlet”. Højskolelærer Jens Rosendahl ledte en sangtime, og maleren Ninni Lodahl udstillede billeder og fortalte om sine arbejder.