Mundbind i kirken

Som følge af de nye retningslinjer for mundbind gælder nu følgende regler i Hjerting kirke.
Vi skal bære mundbind, når vi bevæger os ind, ud af eller rundt i lokalerne (det er ligesom på restauranter m.m.)
Man skal ikke bære mundbind, når man sidder.
Ved gudstjeneste skal de ansatte - præst, organist, kirketjener - ikke bære mundbind.
Heller ikke foredragsholdere skal bære mundbind.
Personer under 12 år er undtaget.
Man skal ikke bære mundbind, når man deltager i altergang.
Ved besøg på kirkekontoret skal du bære mundbind (det er et kontor med offentlig adgang).
Kravet omfatter ikke kirkekor, der øver.
Mere indviklet er det så heller ikke - og så skal vi i øvrigt fortsætte med de samme regler for afstand, hygiejne og antal af deltagere.
Omkring det sidste er der kommet den særregel - at vi fortsat godt må være 68 i kirken ved en kirkelig handling - men ved en begravelse må vi ikke være over 50 på kirkegården.


Adventsmøde i Hjerting Kirke den 3. december kl. 14:00 til 16:00

I år holder vi adventsmødet i kirken med andagt, fællessang og foredrag. Vi får besøg af professor emeritus Jørn Henrik Petersen, som for tiden bor i Sønderho i Julius Bomholts gamle hus. - Og det er netop Julius Bomholt, som foredraget vil handle om - hans liv og hans livsanskuelse.

 Julius Bomholt læste teologi, blev teolog med en nydelig eksamen, men blev aldrig præst. Hvorfor ikke ? Hvad var hans livsanskuelse ?

Det er desværre nødvendigt med tilmelding til mødet. Dette sker til kirkekontoret i Hjerting på tlf. 75115144.

Vel mødt.
Menighedsrådet ved Hjerting Kirke.


Advents fællessang

Vi synger sammen i Hjerting kirke af årstidens sange og andet gammelt og nyt

Torsdag d. 10. december kl. 14,00 

Onsdag d. 16. december kl. 14,00

Kirkens præster og organist Henrik Krüger medvirker

Alle er velkomne – gratis adgang.

Alle regler for mundbind, rengøring og afstand overholdes.

Man må gerne tilmelde sig på forhånd via kirkekontoret, tlf. 75 11 51 44.


De syv læsninger

Torsdag den 17. december kl. 19:30 ved Hjerting Kirkes kor og Kirstine Bonde Pedersen under ledelse af organist Henrik Krüger. Kirkens præster medvirker. Alle er velkommen. Gratis adgang.

 

 


Hjertingkorets julekoncert i Hjerting Kirke den 8. december

Hjerting Koret byder velkommen til vores traditionsrige julekoncert, som i år er delt op i tre små koncerter.
Pga. Corona er koret inddelt i mindre grupper, og hver gruppe optræder til hver sin koncert.
Der er kun adgang til koncerterne med billet. Gratis billetter bestilles via linket herunder.
På den måde kan vi sikre os, at koncerten gennemføres fuldt forsvarligt og med plads til alle.
Vi glæder os til at byde jer velkommen tirsdag d. 8. december kl. 18:00, kl. 19:00 eller kl. 20:00

Klokken 18: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/gz2qn2yw6y

Klokken 19: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/lo4u7gd5i6

Klokken 20: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/fx9ypdqbyt

 

 


Julens gudstjenester i Hjerting kirke

Julens gudstjenester i Hjerting kirke:

Lillejuleaften:

Kl. 15,00 Georg Græsholt. Adgangskort kræves.

16,30 Kræn Christensen. Adgangskort kræves.

Juleaften:

11, 30: Arne Mårup. Adgangskort kræves.

13,00: Arne Mårup. Adgangskort kræves.

14,15: Georg Græsholt. Adgangskort kræves.

15, 30: Kræn Christensen. Adgangskort kræves.

Juledag:10,00: Georg Græsholt. Fri adgang

2. Juledag:10,00: Arne Mårup. Fri adgang

Søndag d. 27. december: Ingen gudstjeneste

Links til pladsreservation til julens gudstjenester:

Lillejuleaften kl. 15,00 ved Georg Græsholt: www.place2book.com/da/sw2/sales/dr1znwy6y6

Lillejuleaften kl. 16,30 ved Kræn Christensen: www.place2book.com/da/sw2/sales/ey8mrivrxf

Juleaften kl. 11, 30 ved Arne Mårup: www.place2book.com/da/sw2/sales/e977m9ufbx

Juleaften kl. 13,00 ved Arne Mårup: www.place2book.com/da/sw2/sales/j3z82wi3l6

Juleaften kl. 14, 15 ved Georg Græsholt: www.place2book.com/da/sw2/sales/8dddsjiirv

Juleaften kl. 15,30 ved Kræn Christensen: www.place2book.com/da/sw2/sales/lpsc75va69

Om pladsreservation:

Alting er så bagvendt i denne tid, også noget af det mest traditionelle vi har, nemlig juleaftens gudstjenester. Vi er i kirkerne ligesom andre jo underlagt begrænsninger i, hvor mange vi må være i kirkerummet ad gangen, og hvor vi normalt til jul plejer at være op til 500 ad gangen, må vi denne jul kun være 117.

Hvordan håndterer vi det, så vi ikke risikerer, at folk kommer til at gå forgæves eller kæmpe om pladserne?

Vi har gjort tre ting: For det første har vi udvidet antallet af gudstjenester og tilføjet en ekstra tjeneste Juleaften om formiddagen, klokken 11, 30 samt to julegudstjenester Lillejuleaften d. 23. december.

Til gengæld er gudstjenesten om søndagen d. 27. december aflyst.

For det andet har vi indført, at man skal have reserveret plads i kirken Lillejuleaften og Juleaften. Det er højst usædvanligt og bestemt ikke noget, vi bryder os om, men som sagt vil vi meget nødigt have, at nogen går forgæves eller der bliver kamp om pladserne. Man kan bestille adgangskort her på siden fra
1. december kl. 9,00 enten via linket her på siden eller på kirkekontoret ved personlig henvendelse.

For det tredje optager vi en af kirkens gudstjenester fra Lillejuleaften og lægger den ud på nettet, så man kan følge en gudstjeneste fra Hjerting kirke, hvis du ikke har lyst til eller mod på at komme til kirke juleaften.

Man kan bestille op til 6 pladser ad gangen – det betyder ikke, at en stor familie kun må være seks, men det er det antal, der fylder en bænk – hvis man vil have flere, kan man bare bestille igen, det vil være praktisk, hvis det er i samme navn.

Personalet vil så lægge en ”bordplan” i kirken, så vi får pakket familierne på en hensigtsmæssig måde. Når man kommer til kirken, må man altså i år ikke sætte sig hvor som helst, men tage de anvist pladser.

Man skal have gyldigt adgangstegn for at være sikker på at få en plads ved disse gudstjenester.

 


Tilmelding til konfirmationsforberedelse

Tilmelding til konfirmationsforberedelse

 Klik her (link) for at tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med nemID.ingen nyheder i denne liste

Hjerting Kirke

Kirkegården

Sognegård og adm

Døbefont

Babysalmesang

Julearr for børn

03dec kl. 14:00

Adventsmøde I Kirken .

 

03dec kl. 14:00
06dec kl. 10:00

Gudstjeneste v. Arne Mårup

 

06dec kl. 10:00
13dec kl. 10:00

Gudstjeneste v. Kræn Christensen

 

13dec kl. 10:00
20dec kl. 10:00

Gudstjeneste v. Arne Mårup

 

20dec kl. 10:00
23dec kl. 10:00

Gudstjeneste Bytoften v. Arne Mårup

 

23dec kl. 10:00
23dec kl. 15:00

Gudstjeneste v. Georg Græsholt

 

23dec kl. 15:00
23dec kl. 16:30

Gudstjeneste v. Kræn Christensen

 

23dec kl. 16:30
24dec kl. 11:30

Gudstjeneste v. Arne Mårup

 

24dec kl. 11:30
24dec kl. 13:00

Gudstjeneste v. Arne Mårup

 

24dec kl. 13:00
24dec kl. 14:15

Gudstjeneste v. Georg Græsholt

 

24dec kl. 14:15
24dec kl. 15:30

Gudstjeneste v. Kræn Christensen

 

24dec kl. 15:30
25dec kl. 10:00

Gudstjeneste v. Georg Græsholt

 

25dec kl. 10:00