Gudstjenester er aflyst.

Alle gudstjenester frem til og med den 13. april er aflyst.


Kirkelige handlinger - begravelser:

Folkekirken skal på lige fod med andre offentlige institutioner holde sine lokaler helt lukkede for offentligheden.

Kirkelige handlinger som dåb og vielser kan gennemføres, hvis man ikke er over 10 personer til stede i kirken, men i praksis har langt de fleste valgt at udsætte til bedre tider.

Hvordan med begravelser?

Begravelser og bisættelser er svære at udsætte. Man kan dog vælge at få foretaget en kremering og så foretage en jordpåkastelse med urnen senere. Man kan også foretage en jordpåkastelse i kirken eller på kirkegården og så holde en mindehøjtidelighed i kirken senere. Vi vil være meget behjælpelige med at finde en passende form, så man som pårørende kan få en værdig afsked med den afdøde.

Begravelser er undtaget fra grænsen på 10 personer. Lige nu er reglen, at vi må sætte et deltagerantal bestemt ud fra kirkens størrelse. I Hjerting kirke har vi sat antallet til 30, fordi kirken er så stor, og der vil være begravelser, der er så tragiske, at det vil forekomme umenneskeligt at afskære mennesker fra at deltage.

Men myndighedernes anbefaling går stadig på, at vi prøver at gøre antallet af deltagere så lille som muligt. Vi tilbyder derfor, at familierne må arrangere live-streaming eller videooptagelser af handlingen, så man kan få et indtryk af handlingen uden selv at være til stede i kirkerummet.

Det er blevet pålagt os – præster og kirketjenere – at stå ved døren og sammen sørge for, at kun det fastlagte antal personer deltager. Familierne må således også sørge for, at kun inviterede møder op ved kirken, og at dette fremgår af dødsannoncerne.

Vi beklager situationen. Alting er meget bagvendt i disse tider, og vi må tage strenge forholdsregler af hensyn til smitten. Ingen af os har prøvet en sådan situation før, og vi prøver løbende at tilpasse os nye meldinger.

Er der spørgsmål, er man velkommen til at henvende sig til sognepræst Arne Mårup 27 28 96 70 eller amaa@km.dk

Arne Mårup, sognepræst.


Aflysninger og andet på grund af Coronavirus:

Kirken er lukket og kontoret er lukket.

Konfirmationsforberedelse er aflyst. 

Dåbsgudstjenester, vielser og begravelser kan finde sted med visse restrektioner.

Babysalmesang aflyst.


Konfirmation - nye datoer:

På grund af smittefaren har vi, som alle ved, været nødt til at udsætte konfirmationerne i Hjerting kirke.

Nye datoer:

7. A: Lørdag d. 12. september kl. 9

7. B: Lørdag d. 12. september kl. 11

7. C: Søndag d. 13. september kl. 10

Bemærk: Vi går denne gang frem efter de ”nye” klasser, som nu har eksisteret i et år.

Hvis tidspunktet er umuligt, må I henvende jer til os præster, så finder vi en løsning.

I, der har børn på andre skoler, bedes tilmelde jer med ønsket dato til kirkekontoret tok@km.dk.

-

Konfirmationerne ligger lidt sent på året, men vi her ved Hjerting kirke valgt at være lidt afventende, ikke mindst i de dage, hvor vi dagligt fik nye meldinger. Vi tror, at ”corona”-krisen vil vare længe, så vi har prøvet at satse på noget, der var absolut sikkert fremfor noget, vi risikerede at skulle ændre på igen.

Ved at vente har vi opnået den fordel, at vi kan se, hvor de andre kirker i byen har lagt deres konfirmationer. Ingen af de kirker, vi kender til, har konfirmationer i den weekend, så der skulle være gode muligheder for at I i familierne kan få rimelige lokaler.

--

Det er en usikker og forvirret tid for os alle. Vi er nødt til at finde vej i en situation, hvor ingen af os har været før. Nogle af jer oplever, at de planer, I har lagt for længe siden, må laves om til noget andet.

Hertil vil jeg sige: Jeg har haft konfirmander i 28 år. En ting har jeg lært gennem årene:

Det vigtigste for konfirmanderne er altid samværet med de nærmeste på dagen.

Det vigtigste er sjældent gaverne og stort set aldrig maden og spisestederne. Måske kjolen! Af en eller anden grund aldrig min undervisning (uforståeligt!). Konfirmanderne fortæller igen og igen, at det vigtigste er festen sammen med de nærmeste – jer i familien.

Og den fest kan I skabe, også selv om omstændighederne er anderledes!

Jeg husker ældre mennesker – eller mennesker med lille økonomi - fortælle om konfirmationsfester, hvor man sad under små forhold, nogen sad i vindueskarmen eller andre sære steder og spiste røde pølser – og alligevel var det en uforglemmelig og glad dag!

Det vigtigste er aldrig det ydre, men den fest, vi kan skabe i hjerterne på hinanden – og den fest er der ingen, der forhindrer jeg i at skabe, selv om ikke det ikke blev der hvor man havde tænkt sig og man er vokset ud af den konfirmationskjole, man købte i februar!

(Og jeg HAR bestilt fotograf)

Spørgsmål: Så kontakt mig på 27 28 96 70 eller amaa@km.dk

Venlig hilsen og tak for al forståelse   Arne Mårup


Gudstjeneste på din computer eller iPad:

Vor Frue Kirke, København

Gudstjenesterne sendes i radioen på P1 søndag. Under normale omstændigheder sendes der fra en ny kirke hver søndag, men på grund af corona-situationen, bliver der sendt fra domkirken i København de næste tre søndage. Her vil der blive holdt en særlig gudstjeneste uden kirkegængere. Derudover bliver der dagligt transmitteret morgenandagt fra kirken på P2.

Derudover bliver der stadig sendt tv-gudstjeneste på DR 2 om søndagen, da disse blev produceret inden corona-udbruddet.

Sct. Pauls Kirke, Aarhus

Gudstjenesten bringes på kirkens hjemmeside

Christianskirken, Aarhus

Gudstjenesten bringes på kirkens youtube-kanal

Vor Frelsers Kirke, Aalborg

Gudstjenesten bringes på kirkens Facebookside

Sct. Jacobi Kirke, Varde

Gudstjenesten bringes på kirkens hjemmeside og youtube-kanal

Aarhus Valgmenighed

Gudstjenesten bringes på kirkens hjemmeside

Sct. Catharinæ Kirke, Ribe

Gudstjenesten bringes på kirkens hjemmeside

Lolland-Falster Provsti

Gudstjenesten bringes på stiftes hjemmeside

Sct. Nikolai Kirke, Rønne, Bornholm

Gudstjenesten bringes på kirkens hjemmeside

Ishøj Kirker

Gudstjenesten bringes på kirkens Facebookside

Bethlehemskirken, København

Gudstjenesten bringes på kirkens Facebookside

Skt. Jakobs Kirke, Østerbro

Gudstjenesten bringes på kirkens Facebookside

Blovstrød Kirke, Nordsjælland

Gudstjenesten bringes på kirkens youtube-kanal


Aktuelt

Højskoleforeningen: Ændring af dato for udflugt.

Udflugten den 25. april er flyttet fra 25. april til den 16. maj.

Højskoleforeningen: Ændring af dato, generalforsamling

Dato for generalforsamling & foredrag med Peter Brandes ændres til 27. april kl. 19:00


Hjerting før kirken blev bygget

Ane og Sigfred Nielsens gård.

På billedet ser man gården, som den så ud ca. 1960. Gården ligger der, hvor man nu har placeret Hjertings kirkegård. Ane Helene og Sigfred Nielsen købte gården i 1929 og Sigfred boede der til sin død.

Hjerting Kirke

Hjerting Kirke

På grunden hvor Ane Helene og Sigfred M. Nielsens gård lå, -på det højeste sted i sognet- blev Hjerting Kirke bygget og kirkegården etableret. Kirken blev indviet den 20 september 1992.

Kalender

05apr kl. 00:00

Aflyst - Gudstjeneste v. Arne Mårup

 

05apr kl. 00:00
06apr kl. 14:30

Aflyst - Hjerting Seniorkor

 

06apr kl. 14:30
09apr kl. 19:30

Aflyst - Gudstjeneste v. Arne Mårup

 

09apr kl. 19:30
10apr kl. 10:00

Aflyst - Gudstjeneste v. Arne Mårup

 

10apr kl. 10:00
12apr kl. 10:00

Aflyst - Gudstjeneste v. Georg Græsholt

 

12apr kl. 10:00
13apr kl. 10:00

Aflyst - Gudstjeneste v. Kræn Christensen

 

13apr kl. 10:00
19apr kl. 10:00

Gudstjeneste v. Arne Mårup

 

19apr kl. 10:00
20apr kl. 14:30

Aflyst - Hjerting Seniorkor

 

20apr kl. 14:30
23apr kl. 13:30

Nørkleklubben

 

23apr kl. 13:30
26apr kl. 10:00

Gudstjeneste v. Georg Græsholt

 

26apr kl. 10:00
28apr kl. 17:00

Menighedsrådsmøde

 

28apr kl. 17:00
30apr kl. 13:30

Nørkleklubben

 

30apr kl. 13:30
 

Filmklub

Forårets program kan ses under menupunktet "Det sker..." og derefter "Filmklub".

Højskoleforeningen

 Højskoleforeningens program kan ses under menupunktet "Foreningsarbejde" og derefter "Højskoleforening".

Sogneeftermiddage

Programmet for forårets sogneeftermiddage ligger under "Det sker..." og derefter "Sogneeftermiddage".