Det nye menighedsråd ved Hjerting Kirke

Menighedsråd - alfabetisk efter efternavn

Tove Porsholdt Andersen

Anders Bjørnshave-Hansen

Susan Engberg

Kurt Henriksen

Hanne Seedorff Jønsson

Steen Bank Kodal

Annemarie Lund Ovesen

Lisbeth Kærgaard Philipsen

Steffen Strøbæk

Erik Folke Thorsager

Karin Merete Tofte

 

Stedfortrædere - alfabetisk efter efternavn

Else Marie Jørgensen

Lena Knudsmark

Birthe Schultz Petersen

 

 


KIRKETJENER VED HJERTING KIRKE.

Har du lyst til en stilling som KIRKETJENER VED HJERTING KIRKE.

Har du lyst til et meget afvekslende, meningsfyldt og berigende job, hvor du medvirker i nogle af de største øjeblikke, vi oplever som mennesker.

Stillingen er normeret til 29 ugentlig timer. Med fri hver mandag, tirsdag, hver anden onsdag og hver anden weekend.

 

Vi kan tilbyde:

·         Et godt arbejdsmiljø

Arbejdsopgaverne er:

·         Kirketjeneste ved gudstjeneste og kirkelige handlinger

·         Rengøring og klargøring af kirke, menighedslokaler, kontorer

·         Deltagelse i forberedelse og afvikling af eftermiddags og aftenarrangementer

·         Opstilling af IT-udstyr til brug ved foredrag o. lign

·         Tilsyn med tekniske installationer

·         Kontakt til håndværkere efter aftale med kirkeværge

·         Indkøb og tilberedning af lettere forplejning og servicering i forbindelse med møder, arrangementer, gudstjenester

·         Opstilling af borde og stole ved skiftende arrangementer

·         Medvirker i minikonfirmandundervisningen

·         Gensidig vikardækning med den anden kirketjener ved sygdom, fridage og ferier

·         Andet forefaldende arbejde

 

Vi forventer, at du er:

·         Serviceminded, fleksibel, imødekommende, engageret og udadvendt

·         Har gode kommunikative evner og vilje til samarbejde

·         Har et godt humør

·         Har godt kendskab til Office-pakken.

Det er en betingelse, at den 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Løn efter gældende overenskomst mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforeningen.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til menighedsrådets formand Tove Porsholdt Andersen mobil: 30263226 eller kontaktperson Steen Bank Kodal mobil: 91525056

Ansøgningen sendes elektronisk til 9138fortrolig@sogn.dk eller Hjerting Kirke, Hjerting Byvej 13, 6710 Esbjerg V.MRK: ”Kirketjener”

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 20.09.2020

Tiltrædelse 01.11.2020 eller efter aftale.

Menighedsrådet indhenter børneattest ved ansættelse.


Torsdag den 1. oktober kl. 14.00: Sogneeftermiddag

Hvor føler vi os hjemme – og hvorfor? Er det et spørgsmål om minder? Er hjemlængslen bundet til bestemte steder, eller drejer det sig først og fremmest om noget åndeligt? I den klassiske litteratur er spørgsmålet om, hvem man er, og dermed også, hvor man hører hjemme et vigtigt og gennemgående tema. Derfor er litteraturen et godt udgangspunkt, hvis man vil prøve at forstå, hvad det er, der for den enkelte, også i dag, er af afgørende betydning for at finde sit ”hjertets hjem hernede” og dermed også få et redskab til at finde hjem til sig selv, ja, finde sig selv!

20sep kl. 10:00

Gudstjeneste v. Georg Græsholt

 

20sep kl. 10:00
21sep kl. 14:30

Hjerting Seniorkor

 

21sep kl. 14:30
24sep kl. 13:30

Nørkleklubben

 

24sep kl. 13:30
27sep kl. 10:00

Gudstjeneste v. Arne Mårup

 

27sep kl. 10:00
04okt kl. 10:00

Gudstjeneste v. Biskop Trine Lindhardt - Højskoledag.

 

04okt kl. 10:00
05okt kl. 14:30

Hjerting Seniorkor

 

05okt kl. 14:30
06okt kl. 17:00

Menighedsrådsmøde

 

06okt kl. 17:00
08okt kl. 13:30

Nørkleklubben

 

08okt kl. 13:30
11okt kl. 10:00

Gudstjeneste v. Kræn Christensen

 

11okt kl. 10:00
18okt kl. 10:00

Gudstjeneste v. Arne Mårup

 

18okt kl. 10:00
19okt kl. 14:30

Hjerting Seniorkor

 

19okt kl. 14:30
21okt kl. 19:00

Filmklub - Life of Pi

 

21okt kl. 19:00
22okt kl. 13:30

Nørkleklubben

 

22okt kl. 13:30
25okt kl. 10:00

Gudstjeneste v. Georg Græsholt

 

25okt kl. 10:00
01nov kl. 10:00

Gudstjeneste v. Georg Græsholt

 

01nov kl. 10:00
02nov kl. 14:30

Hjerting Seniorkor

 

02nov kl. 14:30
04nov kl. 17:00

Menighedsrådsmøde

 

04nov kl. 17:00
08nov kl. 10:00

Gudstjeneste v. Kræn Christensen

 

08nov kl. 10:00
11nov kl. 19:00

Filmklub - Sorg og glæde

 

11nov kl. 19:00
12nov kl. 13:30

Nørkleklubben

 

12nov kl. 13:30
15nov kl. 10:00

Gudstjeneste v. Kræn Christensen

 

15nov kl. 10:00
16nov kl. 14:30

Hjerting Seniorkor

 

16nov kl. 14:30
22nov kl. 10:00

Gudstjeneste v. Arne Mårup

 

22nov kl. 10:00
26nov kl. 13:30

Nørkleklubben

 

26nov kl. 13:30
29nov kl. 10:00

Gudstjeneste v. Georg Græsholt

 

29nov kl. 10:00
30nov kl. 14:30

Hjerting Seniorkor

 

30nov kl. 14:30
06dec kl. 10:00

Gudstjeneste v. Arne Mårup

 

06dec kl. 10:00
13dec kl. 10:00

Gudstjeneste v. Kræn Christensen

 

13dec kl. 10:00
20dec kl. 10:00

Gudstjeneste v. Arne Mårup

 

20dec kl. 10:00
24dec kl. 13:00

Gudstjeneste v. Arne Mårup

 

24dec kl. 13:00
24dec kl. 14:15

Gudstjeneste v. Georg Græsholt

 

24dec kl. 14:15
24dec kl. 15:30

Gudstjeneste v. Kræn Christensen

 

24dec kl. 15:30
25dec kl. 10:00

Gudstjeneste v. Georg Græsholt

 

25dec kl. 10:00
26dec kl. 10:00

Gudstjeneste v. Arne Mårup

 

26dec kl. 10:00
27dec kl. 10:00

Gudstjeneste v. Kræn Christensen

 

27dec kl. 10:00
31jul kl. 16:00

Vielse V.

 

31jul kl. 16:00