Det nye menighedsråd ved Hjerting Kirke

Menighedsråd - alfabetisk efter efternavn

Tove Porsholdt Andersen

Anders Bjørnshave-Hansen

Susan Engberg

Kurt Henriksen

Hanne Seedorff Jønsson

Steen Bank Kodal

Annemarie Lund Ovesen

Lisbeth Kærgaard Philipsen

Steffen Strøbæk

Erik Folke Thorsager

Karin Merete Tofte

 

Stedfortrædere - alfabetisk efter efternavn

Else Marie Jørgensen

Lena Knudsmark

Birthe Schultz Petersen

 

 


KIRKETJENER VED HJERTING KIRKE.

Har du lyst til en stilling som KIRKETJENER VED HJERTING KIRKE.

Har du lyst til et meget afvekslende, meningsfyldt og berigende job, hvor du medvirker i nogle af de største øjeblikke, vi oplever som mennesker.

Stillingen er normeret til 29 ugentlig timer. Med fri hver mandag, tirsdag, hver anden onsdag og hver anden weekend.

 

Vi kan tilbyde:

·         Et godt arbejdsmiljø

Arbejdsopgaverne er:

·         Kirketjeneste ved gudstjeneste og kirkelige handlinger

·         Rengøring og klargøring af kirke, menighedslokaler, kontorer

·         Deltagelse i forberedelse og afvikling af eftermiddags og aftenarrangementer

·         Opstilling af IT-udstyr til brug ved foredrag o. lign

·         Tilsyn med tekniske installationer

·         Kontakt til håndværkere efter aftale med kirkeværge

·         Indkøb og tilberedning af lettere forplejning og servicering i forbindelse med møder, arrangementer, gudstjenester

·         Opstilling af borde og stole ved skiftende arrangementer

·         Medvirker i minikonfirmandundervisningen

·         Gensidig vikardækning med den anden kirketjener ved sygdom, fridage og ferier

·         Andet forefaldende arbejde

 

Vi forventer, at du er:

·         Serviceminded, fleksibel, imødekommende, engageret og udadvendt

·         Har gode kommunikative evner og vilje til samarbejde

·         Har et godt humør

·         Har godt kendskab til Office-pakken.

Det er en betingelse, at den 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Løn efter gældende overenskomst mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforeningen.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til menighedsrådets formand Tove Porsholdt Andersen mobil: 30263226 eller kontaktperson Steen Bank Kodal mobil: 91525056

Ansøgningen sendes elektronisk til 9138fortrolig@sogn.dk eller Hjerting Kirke, Hjerting Byvej 13, 6710 Esbjerg V.MRK: ”Kirketjener”

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 20.09.2020

Tiltrædelse 01.11.2020 eller efter aftale.

Menighedsrådet indhenter børneattest ved ansættelse.


Torsdag den 1. oktober kl. 14.00: Sogneeftermiddage.

Doris Ottosen. Teolog og forfatter "Hjemlængsel".[mere]

Søndag den 4. oktober kl. 10.00: Højskoledag.

Højskoledag. ”Gudstjeneste og foredrag” ved Tine Lindhardt. Biskop over Fyns Stift. -Foredrag ved kunstner Agnete Brinch. -Koncert ved Den Danske Visetrio Zenobia.[mere]

Torsdag den 15. oktober kl. 14.00: Sogneeftermiddage.

Jørn Buch. Haderslev. Lektor og foredragsholder. ”Hvidsten-gruppen - Modstandsbevægelsen under besættelsen”.[mere]

Viser 1 til 3 af 6

Side 1

Side 2

Næste

20sep kl. 10:00

Gudstjeneste v. Georg Græsholt

 

20sep kl. 10:00
21sep kl. 14:30

Hjerting Seniorkor

 

21sep kl. 14:30
24sep kl. 13:30

Nørkleklubben

 

24sep kl. 13:30
27sep kl. 10:00

Gudstjeneste v. Arne Mårup

 

27sep kl. 10:00
04okt kl. 10:00

Gudstjeneste v. Biskop Trine Lindhardt - Højskoledag.

 

04okt kl. 10:00
05okt kl. 14:30

Hjerting Seniorkor

 

05okt kl. 14:30
06okt kl. 17:00

Menighedsrådsmøde

 

06okt kl. 17:00
08okt kl. 13:30

Nørkleklubben

 

08okt kl. 13:30
11okt kl. 10:00

Gudstjeneste v. Kræn Christensen

 

11okt kl. 10:00
18okt kl. 10:00

Gudstjeneste v. Arne Mårup

 

18okt kl. 10:00
19okt kl. 14:30

Hjerting Seniorkor

 

19okt kl. 14:30
21okt kl. 19:00

Filmklub - Life of Pi

 

21okt kl. 19:00
22okt kl. 13:30

Nørkleklubben

 

22okt kl. 13:30
25okt kl. 10:00

Gudstjeneste v. Georg Græsholt

 

25okt kl. 10:00
01nov kl. 10:00

Gudstjeneste v. Georg Græsholt

 

01nov kl. 10:00