Klik her for at komme tilbage til forsiden
Menu
Hjerting Kirke Hjerting Kirke

Stjernen over Bethlehem

Tilbage til foregående side
I den højre side af altertavlen sidder der en stjerne.
Den er lidt firkantet, så det sker, at mindre børn tror, at det er en drage.
Stjernen er forbundet med solen til venstre på altertavlen.
De er begge himmellegemer.
Robert Jacobsen satte dem der for at de skulle repræsentere Guds skaberværk. 'Vorherre kan jeg jo ikke lave', som han sagde. Men sol og stjerne minder os om den del af trosbekendelsen, hvor vi siger: Jeg tror på Gud Fader den almægtige, Himlens og Jordens skaber.
Solen sidder i den venstre side af altertavlen, den, der traditionelt er
Gammel Testamentes side.
Stjernen sidder til højre, der er Ny Testamentes side.
Det er derfor nærliggende at se stjernen som stjernen over Bethlehem, der fortalte, at Guds søn var blevet født som menneske.
Så ligesom solen er et billede på verdens skabelse, er stjernen et billede på verdens nyskabelse ved Jesu fødsel. Med Jesu fødsel kom et nyt lys, et nyt håb ind i verdens mørke.
Stjernen over Bethlehem

I en af de tekster i Bibelen, der fortæller om julen, en af de tekster, som fortæller om det under, at Guds søn blev menneske og født julenat, møder vi det billede, at da Jesus blev født, var det som et lys, der blev tændt i mørket.
Som når vi hører om Verdens skabelse:
Først herskede der et tæt mørke over det hele - og så blev lyset til.
Og så hedder det: 'Og lyset skinner i mørket.
Og mørket fik ikke bugt med det.'
Lyset - det var altså ikke kun stjernen over Bethlehem - men Lyset - det var Jesus selv.
Med alt hvad han sagde og gjorde blev han et lys for menneskene, især for dem, der sidder i mørket og dødens skygge.
Julen er fuld af stjerner og lys. Alle de små stjerner og lys skal minde os om den store stjerne over Bethlehem og Verdens Lys, der blev født Julenat.

                                                                                               Arne Mårup