Klik her for at komme tilbage til forsiden
Menu
Hjerting Kirke folkekirken.dk

 

   

 


 


 

Torsdag den 25. oktoberkl. 19:30

Musikgudstjeneste

Deltagere:

Cellisten Anne Sofie Thåstrup, Hjerting Kirkes kor, Sognepræst Arne Mårup.      

 


Menighedsmøde for Hjerting sogn

Menighedsrådet inviterer til informations- og debatmøde i Hjerting Kirkes sognehus

søndag d. 28. oktober 2018 kl. 11.30 til ca. 13.00

Dagsorden:

1. Orientering om menighedsrådets virksomhed v. formand Tove Porsholdt Andersen

2. Orientering om regnskab og budget v. kasserer Erik Thorsager

3. Orientering om udvalgenes arbejde:                                                           

    a. Aktivitetsudvalget v. formand Lisbeth Phillipsen

    b. Præstegårdsudvalget v. formand Susan Engberg

    c. Kirkeudvalget v. formand Palle Fur Andersen

    d. Kirkegårdsudvalget v. formand Margrethe Bjørnshave-Hansen

    e. Pr-udvalget v. Steffen Strøbæk

Herefter er ordet frit.

 

Der serveres et let traktement i forbindelse med mødet.

Vel mødt.

Menighedsrådet.

 

 

 


 

 

Torsdag den 1. november – kl. 14.00: Sogneeftermiddag.

”ETIK I LIVET MED DEMENS.”

Jacob Birkler. Filosof og tidl. formand for Etisk Råd.

Livet med demens rummer talrige etiske spørgsmål og dilemmaer, hvor det ofte er vanskeligt at finde vej i det etiske landskab. Der kan være langt fra højt besungne værdibegreber til et værdigt greb i praksis. Tvivlen kan eksempelvis opstå i tilknytning til bolig, mad, medicin, hygiejne, fortielser, overvågning og udsigtsløs behandling etc., hvor etikken altid bliver synlig i menneskelige relationer. Men hvor finder vi det etiske kompas, når demens er et vilkår? Foredraget fokuserer på identificering og håndtering af etiske dilemmaer i livet med demens.

 


 

Bibelens gode historier 

Et foredeag af Nis Boesdal.

Torsdag den 8. november kl. 19:00

i Gjesing Kirke, Ulvevej 110.

 

Et fire-sognsarrangement.

En aften med Nis Boesdal, der handler om bibelens gode historier og den måde, vi møder dem på i det moderne samfund. Om de fundamentale vilkår for den menneskelige eksistens, som vi kender fra Bibelens historier og (måske?) genkender i biograferne, i bøgerne og i radioen.

Billetter: 50 kr. inkl. kaffe og brød. Billetter sælges fra den 8. oktober på kirkens kontor i åbningstiden.


 

Torsdag den 15. november:

”TYSKERPIGER I ESBJERG.”

Lulu Anne Hansen. Leder af historieenheden på Sydvestjyske museer.

 

De såkaldte tyskerpiger blev under besættelsen en af de mest stigmatiserede befolkningsgrupper, og de blev udsat for hårde repressalier både under besættelsen og i forbindelse med befrielsen. Tidligere forskning har vist, hvordan tyskerpigerne kunne findes i alle befolkningsgrupper, og at de optog forbindelsen til tyskerne af meget forskellige årsager. Det drejede sig ofte om ganske unge og til tider socialt udsatte piger og unge kvinder. 

Foredraget vil, gennem inddragelse af hidtil uudnyttet kildemateriale, give et indblik i, hvad der kendetegnede denne gruppes handlemåder samt omgivelsernes syn på dem.

 

 


 

 

 

Sogneeftermiddage efteråret 2018

Klik på denne linje for at se efterårsprogrammet .

 

 

 


 

 


Kommende arrangementer