Klik her for at komme tilbage til forsiden
Menu
Hjerting Kirke Hjerting Kirke

Jesus vandrer på Ho bugt

Tilbage til foregående side

Til højre - på Ny Testamentes side - er der en sammenhængende gruppe, som har flere motiver i sig: Jesus blandt fiskerne og Jesus går på vandet.
Robert Jacobsen var som sagt meget optaget af tanken om at Hjerting kirke var en kirke for fiskere og søfolk.
Derfor faldt det naturligt at bruge fortællingerne om Jesus blandt fiskerne ved Genezaret sø.
Vi ser Jesus, der går på vandet.
Det er en meget udramatisk fremstilling.
Vandring på Ho bugt
Jesusfiguren står med ansigtet mod menigheden og synes at sige: 'Det er mig, frygt ikke' sådan som Jesus sagde til disciplene dengang han kom gående over Genezaretsøens vande.
På begge sider står der en fisker. Den ene med sit net, den anden med en stor fisk.
'og så har jeg lavet nogle af de disciple, han omgav sig med - det var jo også hovedsageligt fiskere, der boede i Hjerting. Det har jeg lagt vægt på'.
Guds søn blev menneske og gik blandt almindelige mennesker og levede sit liv på samme betingelser som dem - det vil sige: samme betingelser som os.
På den måde kom Guds søn alle mennesker nær.
Derfor kunne den Jesus, der gik på vandet, ikke alene skride over bølgerne på Genezaret sø. Han kunne også have vandret på den Ho bugt, vi kan se nedenfor kirken.
Guds søn blev menneske for alle menneskers skyld, ikke kun for jøderne i Israel for totusinde år siden, men han blev også menneske blandt vestjyske fiskere.
Guds søn blev også menneske for os i dag, her hvor vi bor.

Fiskeren til venstre kaldes ofte for 'Peter' efter Simon Peter. Peter var en af de første af Jesu disciple, og ham som Jesus kaldte til sig med ordene: 'Nu skal du være menneskefisker'. Det ser ud til, at Peters net er gået lidt i kludder - sådan gik det ofte for Peter - men Jesus kunne godt bruge ham alligevel. Gud vil bruge os, ikke sådan som vi gerne ville være, men sådan som vi er.
Fiskeren til højre rækker en fisk frem imod os. Der er mange fortællinger om Jesus og fisk: Peters fiskedræt, Bespisningen i ørkenen af 5000 mennesker med fem brød og to fisk. Og vi hører, hvordan Jesus spiste stegt fisk med disciplene ved søens bredder efter sin opstandelse.
Endelig blev fisken selv et symbol på Kristus i de første kristne menigheder.

                                                                                                 Arne Mårup